Kerkhof Bavel

 

Op 6 oktober 2021 is Stichting Kerkhof Bavel opgericht.

 

Doelstelling

Stichting Kerkhof Bavel heeft ten doel: het fysiek en historisch behoud van het oude kerkhof van Bavel gelegen aan de Kerkstraat 1 te Bavel, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van beschrijving van de geschiedenis van het kerkhof, het toegankelijk maken voor geïnteresseerden en het herstel en de conservatie van de graven, de bebouwingen en de begroeiing.

 

Het kerkhof is, sinds de laatste gemeentelijke herindeling in 1997, eigendom van de Gemeente Breda.  In 2015 heeft deze gemeente het kerkhof met terugwerkende kracht vanaf 2011 gesloten. Gelijktijdig is in de gemeentelijke documenten aangegeven dat deze laatste grafrechten zouden verlopen in 2031, 20 jaar na sluiting.

 

Een artikel in BN de Stem op 20 januari 2021 beschrijft besluiten van de gemeente uit 2020 betreffende het gemeentelijke vastgoedbeleid. Er is sprake van een indeling in drie categorieën. Op de witte lijst staat het vastgoed dat tot de kernportefeuille van de gemeente behoort. De grijze en zwarte lijsten bevatten vastgoed dat niet tot deze kernportefeuille behoort, waarbij op de grijze lijst vastgoed staat dat om bepaalde redenen niet direct kan worden afgestoten. Het kerkhof in Bavel blijkt op de grijze lijst te staan, en zou in de toekomst mogelijk afgestoten kunnen worden. Deze berichtgeving heeft  inwoners van Bavel gealarmeerd.

 

Gelijktijdig blijkt de staat van een aantal individuele grafmonumenten, het monumentale hekwerk en stenen omrastering niet adequaat onderhouden te zijn. Verval is ingetreden.

 

Gevaar voor deze  beeldbepalende plek van Bavel dus van twee kanten:

  • Blijft de locatie in de toekomst in haar huidige bestemming bestaan
  • Verder verval van het Kerkhof, haar grafmonumenten, historische bomen, kapel, hekwerk en stenen omrastering

 

Dit tezamen heeft tot de oprichting van Stichting Kerkhof Bavel geleid.