Kerkhof Bavel

Om te werken aan haar doelstellingen heeft de stichting middelen nodig. Deze kunnen komen vanuit sponsoring (meestal vanuit bedrijven), of vanuit particuliere giften.

Wilt u ons met uw bedrijf sponsoren? Neem dan contact op met Jac van Gils of Cris Schaap, via info@kerkhofbavel.nl. Zij nemen dan vervolgens telefonisch contact met u op. Voor ondersteuning vanuit particulieren bestaan de volgende mogelijkheden:

  1. Deelnemer club van vijftig
  2. Donateurs

Als onderdeel van het sponsorplan wordt door de stichting een club van vijftig opgericht. Men kan toetreden tot deze club door zich te verplichten jaarlijks een bedrag van € 50,00 te schenken aan de stichting.

Wat stelt de stichting hier tegenover?

  • Vermelding in de Periodieke nieuwsbrief
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst waar de stichting exclusief voor haar sponsoren en
  • ondersteuners een thema, gelinkt aan het doel van de stichting, uitlicht

      Gratis toezending van de Periodieke nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het Kerkhof.                            Als eerste op de hoogte                            

      

Donateurs

Donateurs stellen op jaarbasis een bijdrage beschikbaar van € 18,88.

Wat stelt de stichting hier tegenover?

  • Uitnodiging voor jaarlijkse bijeenkomst waar de stichting exclusief voor haar sponsoren en

                ondersteuners een thema gelinkt aan het doel van de stichting uitgelicht wordt.

  • Gratis toezending van de Periodieke nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het Kerkhof.

      Als eerste op de hoogte.

 Stichting Kerkhof Bavel heeft inmiddels de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. Wanneer dit toegekend is, kan dit u of uw bedrijf een belastingvoordeel opleveren wanneer u ons financieel steunt. Informeer naar de voordelen.